Atgriezties pie galvenā satura.
Vai jums ir kādi jautājumi vai bažas par konfidencialitāti vai vēlaties izmantot savas tiesības?
Apmeklējiet mūsu klientu apkalpošanas dienesta portālu, lai uzzinātu plašāku informāciju.
Portālā varat iesniegt pieprasījumu, lai piekļūtu savai informācijai vai atjaunotu to, slēgtu kontu vai dzēstu savus datus, izmantojot mūsu portālu. Mēs parūpēsimies, lai ar jums nepastarpināti sazinātos par konfidencialitāti atbildīgā persona.

Konfidencialitātes pamatnostādnes

Pēdējo reizi atjaunināta: 27.07.2018.
Ievads
Uzņēmums „Hotels.com” respektē jūsu tiesības uz konfidencialitāti un uztver to nopietni. Uzņēmums „Hotels.com” apņemas aizsargāt jebkādus mums sniegtos personas datus. Šajās konfidencialitātes pamatnostādnēs ir izskaidrots, kas mēs esam; kā ievācam, izmantojam un kopīgojam jūsu personas datus; kā varat pārvaldīt mums sniegto informāciju un īstenot savas tiesības attiecībā uz konfidencialitāti; kā aizsargājam jūsu informāciju. Šīs konfidencialitātes pamatnostādnes attiecas uz tādu personas datu izmantošanu, ko ievācam no jums, izmantojot mūsu tiešsaistes pakalpojumus, tostarp mūsu Tīmekļvietni, Lietotni un tiešsaistes rezervēšanas programmsaskarnes (t. i., mūsu partneru izmantotos tiešsaistes rezervēšanas rīkus) (Tiešsaistes pakalpojumi), vai ko sniedzat mums kādā citā veidā (kopā saukti — Pakalpojumi).
Ar ko nodarbojas uzņēmums „Hotels.com”?
Uzņēmums „Hotels.com” sniedz ar ceļojumiem saistītus pakalpojumus un ļauj rezervēt viesnīcas numuru un dažādas ceļojumu paketes, izmantojot mūsu Pakalpojumus. Mēs piedāvājam savus pakalpojumus arīdzan mūsu ceļojumu partneru tīmekļvietnēs. Mūsu klientu apkalpošanas dienesta komanda piedāvā klientu atbalstu, lai palīdzētu risināt ar rezervācijām saistītās problēmas.
Svarīgākais, kas jums jāzina par to, kā izmantojam jūsu informāciju.
 • Mēs izmantojam jūsu informāciju (un ar jums kopā ceļojošu personu informāciju), lai veiktu ceļojumu rezervācijas.
 • Tas iekļauj jūsu rezervācijas informācijas kopīgošanu ar mūsu Piegādātājiem vai Naktsmītņu īpašniekiem, lai tie varētu sniegt rezervētos pakalpojumus.
 • Mēs iesaistām arī citus trešo pušu piegādātājus, kas mūsu vārdā piedāvā pakalpojumus vai funkcijas.
 • Ja izvēlēsieties saņemt mārketinga materiālus, mēs jūs informēsim par jebkādiem īpašajiem piedāvājumiem, kas varētu jūs interesēt. Jūs jebkurā laikā varat atteikties no šādu reklāmas materiālu saņemšanas.
 • Varat sazināties ar mums saistībā ar savas informācijas atjaunināšanu vai piekļūšanu tai, izmantojot mūsu klientu apkalpošanas dienesta portālu vai kontaktinformāciju sadaļā „Kā sazināties ar mums”.
 • Mēs izmantojam sīkdatnes, lai uzlabotu jūsu tiešsaistes Pakalpojumu lietošanas pieredzi; iegūtu analīzes informāciju, kas palīdzēs mums vispārīgi uzlabot mūsu Pakalpojumus; ievāktu informāciju par jūs interesējošiem ceļojumu galamērķiem, lai varat redzēt jums atbilstošākas reklāmas un piedāvājumus.
 • Palaikam un it īpaši pēc mijiedarbības ar mums palūgsim jūs sniegt atsauksmes, lai nodrošinātu, ka piedāvājam vislabāko pakalpojumu.
 • Personas datu pārzinis ir uzņēmums „Hotels.com”, L.P. USA. Ja izmantojat mūsu Pakalpojumus ārpus Savienotajām Valstīm, lūdzam ņemt vērā, ka jūsu informācija var tikt pārsūtīta, uzglabāta un apstrādāta ārpus jūsu valsts vai reģiona, tostarp Savienotajās Valstīs, kur atrodas mūsu serveri un centrālā datubāze. Varat būt drošs/-a, ka veicam atbilstošus pasākumus, lai aizsargātu jūsu privātumu un drošību.
Iesakām pilnībā izlasīt šīs konfidencialitātes pamatnostādnes, lai būtu par visu informēts/-a. Tomēr, ja vēlaties tikai piekļūt konkrētai šo konfidencialitātes pamatnostādņu sadaļai, varat izvēlnē klikšķināt uz attiecīgās ātrās saites.
Ja jums ir kādi jautājumi vai bažas par to, kā izmantojam jūsu personas datus, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot klientu apkalpošanas dienesta portālu, ko varat atrast šo pamatnostādņu beigu daļas sadaļā „Kā sazināties ar mums”.
Ārējās saites
Ja kādas no mūsu tiešsaistes Pakalpojumu daļām aizved jūs uz citām tīmekļvietnēm vai Lietotnēm, uz šīm jaunatvērtajām saitēm neattiecas mūsu konfidencialitātes pamatnostādnes. Tāpēc iesakām pārbaudīt šajās tiešsaistes vietnēs publicētās konfidencialitātes pamatnostādnes, lai iepazītos ar to veiktajām personas datu ievākšanas, izmantošanas un izpaušanas procedūrām.
Kādus personas datus ievācam un kāpēc?
Kādus personas datus ievācam un kāpēc?
Informācija, ko sniedzat mums tieši
Varam palūgt iesniegt mums personas datus tieši. Piemēram, varam nepieciešamības gadījumā palūgt iesniegt mums tādu jūsu kontaktinformāciju kā vārdu un uzvārdu, fizisko adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi un dzimšanas datumu, lai:
 • iespējotu jūsu ceļojumu rezervēšanu;
 • izveidotu un reģistrētu kontu;
 • Nodrošinātu pakalpojumus un jūsu pieprasīto informāciju, piemēram, informāciju par jūsu rezervāciju;
 • mums būtu jūsu tālruņa numurs ārkārtas gadījumiem;
 • atjauninātu biežo lidojumu vai lojalitātes programmas informāciju;
 • reģistrētu jūs mārketinga materiālu saņemšanai un/vai
 • iesniegtu mums pieprasījumus.
Jums būs jānorāda arī norēķinu informācija (piemēram, kredītkartes numurs, kartes īpašnieka vārds un uzvārds, kā arī derīguma beigu datums), lai varētu veikt maksājumu.
Jums var būt nepieciešams iesniegt informāciju arī par jebkādiem citiem ceļotājiem, veicot rezervāciju, norādīt mārketinga vēlmes un papildu informāciju, ja piedalāties aptaujā vai konkursā. Izveidojot kontu, jānorāda pieteikumvārds/dalībnieka ID, kā arī parole.
Jūsu personas dati var arīdzan tikt sasaistīti ar sīkdatnēm, lai nodrošinātu mūsu tiešsaistes Pakalpojumu pareizu darbību, uzglabātu jūsu ceļojumu meklēšanas rezultātus mūsu tiešsaistes Pakalpojumu sadaļā un ievāktu informāciju par to, kā izmantojat mūsu tiešsaistes Pakalpojumus. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, skatiet mūsu Sīkdatņu pamatnostādnes.
Ja esat darbinieks, kurš izmanto korporatīvo kontu, piegādātājs vai cita veida darījumu partneris, piemēram, Naktsmītņu īpašnieks, Naktsmītņu pārvaldnieks vai ceļojumu aģents, cita ievāktā informācija var saturēt darba devēja vai darbinieka identifikācijas numuru vai citu būtisku informāciju.
Personas datu īpašās kategorijas
Noteikta veida personas dati, piemēram, valdības izdoti identifikācijas numuri, reliģiskā piederība, veselības informācija vai seksuālā orientācija, tiek uzskatīti par sensitīvu informāciju, un tai piemērojama papildu aizsardzība atbilstoši spēkā esošajiem likumiem. Mēs ierobežojam apstākļus, kādos varam ievākt sensitīvus personas datus; šādas informācijas piemēri norādīti tālāk.
 • Ar veselību saistīta informācija var būt nepieciešama, lai ceļošanas laikā piedāvātu piemērotu naktsmītni ar atbilstošām piekļuves prasībām personām ar kustību traucējumiem vai aprīkojuma prasībām.
 • Lidojumiem, transportlīdzekļu nomai vai citai ar ceļošanu saistītai rezervācijai var būt nepieciešami valdības izdoti identifikācijas dokumentu numuri, piemēram, pases vai vadītāja apliecības numurs.
 • Cita informācija, ko varat norādīt pēc izvēles un kas var ietvert ziņas par reliģisko piederību, ar veselību saistītu un citu informāciju, piemēram, par īpašām uztura vajadzībām.
Brīvprātīgi sniegta informācija par jūsu ceļojuma biedru(-iem)
Ja veiksiet rezervāciju kādai citai personai, izmantojot mūsu tiešsaistes Pakalpojumu sadaļu, mums būs nepieciešami šīs personas dati un ceļojuma vēlmes. Jums vispirms jāsaņem šādas(-u) personas(-u) atļauja, pirms sniedzat tās(-o) datus un ceļojuma vēlmes. Jūsu ceļojuma biedra informāciju būs iespējams skatīt un labot tikai jūsu profilā. Ja jūsu ceļojuma biedrs vēlēsies labot vai dzēst savu informāciju pats, tas var nepastarpināti sazināties ar mums, izmantojot šo konfidencialitātes pamatnostādņu beigās norādīto kontaktinformāciju.
Informācija, ko ievācam automātiski
Ja apmeklējat mūsu tiešsaistes Pakalpojumu sadaļu, varam automātiski ievākt noteiktu informāciju no jūsu ierīces. Dažās valstīs, tostarp Eiropas Ekonomikas Zonas valstīs, šādu informāciju var uzskatīt par personas datiem atbilstoši piemērojamajiem datu aizsardzības likumiem.
Konkrētāk, automātiski ievāktā informācija var saturēt tādu informāciju kā IP adresi, ierīces veidu, unikālo ierīces identifikācijas numuru, pārlūka veidu (piemēram, Firefox, Safari vai Internet Explorer), jūsu interneta pakalpojumu sniedzēju (ISP), operētājsistēmu un mobilo sakaru operatoru. No personām, kuras izmanto tīmekļvietni, tiek ievākta arī informācija par jebkādām atsauces tīmekļvietnēm vai izejas lapām, kā arī ģeogrāfiskā atrašanās vieta (piem., valsts vai pilsētas mērogā).
Varam ievākt arī citu tehnisku informāciju, piemēram, kā jūsu ierīce ir mijiedarbojusies ar mūsu tiešsaistes Pakalpojumu sadaļu, tostarp, kādas lapas apmeklētas un kādas saites noklikšķinātas, t.i., aplūkotie ceļojumi un to laiks un datums.
Šādas informācijas ievākšana ļauj labāk izprast mūsu tiešsaistes Pakalpojumu sadaļas apmeklētājus, noskaidrojot, no kurienes tie nāk un kāds mūsu tiešsaistes Pakalpojumu sadaļas saturs tos interesē. Mēs izmantojam šo informāciju iekšējās analīzes mērķiem un mūsu tiešsaistes Pakalpojumu kvalitātes un atbilstības uzlabošanai, piemēram, lai pielāgotu jūsu kā lietotāja pieredzi, meklēšanas iespējas un rādītu interesējošas reklāmas. Mēs arī izmantojam šo automātisko informāciju, lai atklātu un novērstu krāpniecību.
Daļu šīs informācijas varam ievākt, izmantojot sīkdatnes un līdzīgas izsekošanas tehnoloģijas, kā tas izskaidrots tālāk zem nosaukuma „Sīkdatnes un līdzīgas izsekošanas tehnoloģijas”.
Informācija, ko ievācam Lietotņu izmantošanas laikā
Kad izmantojat kādu no sava viedtālruņa lietotnēm, planšetdatora lietotnēm vai citu platformu lietotnēm (attiecīgi kopā sauktas „Lietotne” vai „Lietotnes”), varam ievākt arī:
informāciju par apmeklēto un izmantoto Lietotņu funkcionalitāti. Tādējādi varam noteikt tās Lietotņu jomas, kas piesaista klientus, lai novērstu trūkumus un pastāvīgi uzlabotu šīs Lietotnes.
Katra Lietotne nosūta mums ierīces unikālo identifikatoru (vai "UID") - ciparu vai rakstzīmju virkni,a kas identificē jūsu ierīci. Mēs to izmantojam tikai pirmajā Lietotnes atvēršanas reizē, lai saviem reklamēšanas tīkliem varētu apstiprināt tādu lejupielāžu skaitu, kas veiktas, noklikšķinot uz reklāmkarogiem vai citiem tirgvedības rīkiem. Ja iesniegsiet mums e-pasta adresi, sasaistīsim to ar jūsu pašreizējo UID/sīkdatņu ID, lai nodrošinātu nevainojamu lietošanas pieredzi visās jūsu ierīcēs.
Izmantojot Lietotnes funkciju „atrast viesnīcas pašreizējās atrašanās vietas tuvumā” vai līdzīgas funkcijas, kas piedāvā attiecīgu saturu, balstoties uz jūsu atrašanās vietu, izmantojam informāciju par jūsu pašreizējo atrašanās vietu, ko ar GPS vai līdzīgu tehnoloģiju starpniecību sniedz jūsu ierīce, lai rādītu attiecīgu saturu un citu lokalizētu informāciju. Mēs neievācam atrašanās vietas datus, kamēr nepārprotami neizmantojat uz atrašanās vietu balstītu funkciju, un varat jebkurā brīdī atslēgt atrašanās vietas datu ievākšanu sava tālruņa iestatījumu izvēlnē.
Ikviena Lietotne arī nosūtīs mums informāciju par kļūdu ziņojumiem, ja tā avarēs vai uzkārsies. Tas ļauj mums novērst kļūdas un uzlabot turpmāko Lietotnes izdevumu stabilitāti. Kā daļu no šiem kļūdu ziņojumiem Lietotne nosūtīs mums informāciju par mobilās ierīces veidu un versiju, UID, kļūdas rašanās laiku, izmantoto funkciju un lietotnes stāvokli kļūdas rašanās brīdī. Mēs izmantosim šo informāciju tikai kļūdas izmeklēšanas un novēršanas mērķiem. Varam izmantot šo informāciju, lai izmeklētu un novērstu kļūdu, kā arī lai palīdzētu pabeigt iesāktu rezervāciju.
Vienmēr varat kontrolēt, kādu informāciju Lietotne mums nosūta. Varat izmēģināt uzraudzīšanas iespējas darbību, mainot Lietotnes iestatījumu izvēlnes iestatījumus vai mobilās ierīces iestatījumus. Varat arī pilnībā atinstalēt ierīcē Lietotni un piekļūt mūsu pakalpojumiem, izmantojot mūsu tīmekļvietni.
Informācija, ko iegūstam no trešo pušu avotiem
Periodiski mēs likumīgā veidā iegūstam jūsu personas datus no mūsu sadarbības partneriem, darījumu partneriem un citiem neatkarīgiem trešo pušu avotiem un pievienojam tos mūsu grāmatvedības informācijai. Šādā veidā iegūta informācija ietver, piemēram, tādu atjauninātu kontaktinformāciju kā e-pasta adresi, pirkumu vēsturi un demogrāfisko informāciju.
Informācija, ko ievācam, kad sazināties ar mums, izmantojot tālāk norādītās metodes
Sabiedriskie tīkli: ja izmantojat jebkādas mūsu sabiedrisko tīklu funkcijas mūsu tiešsaistes Pakalpojumu sadaļā vai ar citu sabiedrisko tīklu pakalpojumu sniedzēju starpniecību, varam caur tiem piekļūt jūsu informācijai atbilstoši to konfidencialitātes pamatnostādnēm. Piemēram, piedāvājam iespēju reģistrēties mūsu tīmekļvietnē, izmantojot funkciju „Facebook Connect”, kas ļauj reģistrēties mūsu tīmekļvietnē bez manuālas nepieciešamo datu ievadīšanas, vienkārši izmantojot „Facebook” konta datus.
Ja izmantojat sabiedrisko tīklu funkciju un esat nolēmis(-usi) iekļaut to savā sabiedrisko tīklu kontā, varam piekļūt tādai informācijai kā jūsu vārds, profila attēls, dzimums, dzimšanas datums, e-pasta adrese, pilsēta vai rajons, kā arī citai jūsu publiskotai informācijai. Ņemot vērā jūsu konfidencialitātes iestatījumus, varam piekļūt informācijai, ko sniedzat sabiedrisko tīklu pakalpojumu sniedzējam par savām atrašanās vietām („Atrašanās vietas dati”), lai piedāvātu jums atbilstošu saturu. Mēs neuzglabājam un neizmantojam datus, kas saistīti ar jūsu kontaktiem sabiedrisko tīklu portālā.
Mēs varam piekļūt arī sabiedriskā tīkla pakalpojumu sniedzēja informācijai par to, kā izmantojat Lietotni, ko darbinām tā tīmekļa vietnē. Tāpēc aicinām pārskatīt jebkāda izmantotā sabiedriskā tīkla pakalpojumu sniedzēja konfidencialitātes pamatnostādnes.
Zvanu uzraudzīšana un ierakstīšana: zvani, kas veikti mūsu klientu apkalpošanas dienesta komandām vai saņemti no tām, var tikt ierakstīti vai uzraudzīti, lai veiktu kvalitātes kontroli un analīzi, aizstāvētos juridiska strīda gadījumā un apmācītu personālu. Zvanu ieraksti tiks uzturēti atbilstoši šīm konfidencialitātes pamatnostādnēm. Jebkādi personas dati, ko iegūsim no jums zvana laikā, tiks apstrādāti atbilstoši šo konfidencialitātes pamatnostādņu noteikumiem.
Cita saziņa tiešsaistē: jebkāda mijiedarbība ar mums, izmantojot mūsu tiešsaistes Pakalpojumus, piemēram, tērzēšana, tiks ierakstīta un uzraudzīta, lai veiktu kvalitātes kontroli, aizstāvētos juridiska strīda gadījumā un apmācītu personālu. Šī informācija tiks apstrādāta un uzturēta atbilstoši šīm konfidencialitātes pamatnostādnēm.
Sīkdatnes un līdzīgas izsekošanas tehnoloģijas
Mēs izmantojam sīkdatnes un līdzīgas izsekošanas tehnoloģijas (kopā sauktas „Sīkdatnes”), lai ievāktu un izmantotu jūsu personas datus, tostarp lai piedāvātu interesējošas reklāmas. Plašāku informāciju par mūsu un mūsu piegādātāju izmantotajiem Sīkdatņu veidiem un to, kāpēc un kā varat kontrolēt Sīkdatnes, varat atrast mūsu sīkdatņu pamatnostādnēs. Varam kombinēt mums sniegto informāciju ar informāciju, kas saistīta ar jūsu darījumiem vai saņemta par jums no trešajām pusēm, kas sniedz pakalpojumus mūsu vārdā. Informācija, kas saņemta ar Sīkdatņu vai līdzīgu tehnoloģu starpniecību, var palīdzēt mums izsekot ierīces un lietotāju klikšķu secības datus.
Kopumā mēs izmantosim no jums ievāktos personas datus tikai šajās konfidencialitātes pamatnostādnēs aprakstītajiem mērķiem vai tādiem mērķiem, ko izskaidrosim personas datu ievākšanas brīdī.
Ar ko kopīgojam jūsu personas datus?
Varam izpaust jūsu personas datus tālāk minētajām saņēmēju kategorijām.
Grupas uzņēmumi reizēm kopīgos jūsu personas datus ar mūsu sadarbības partneru uzņēmumiem „Expedia Group” ietvaros, kas uzskaitīti vietnē expediagroup.com. Šī informācijas kopīgošana ļauj ar jūsu piekrišanu, kā tas likumīgi nepieciešams, sniegt informāciju par produktiem un pakalpojumiem, kas saistīti ar ceļošanu vai citām jūs interesējošām jomām. Tāpat, ja interesējaties par īrējamas brīvdienu mītnes rezervēšanu, izmantojot citu Expedia Group uzņēmumu, piemēram, HomeAway, dažkārt varam kopīgot jūsu iepriekšējo ceļošanas reižu skaitu un statusa līmeni, kāds jums piemīt kādā no Expedia Group uzņēmumiem (taču nekādu citu informāciju) ar īrējamās brīvdienu mītnes īpašnieku, lai tam būtu lielāka uzticība, apstiprinot jūsu rezervāciju. Lai mūsu partneruzņēmumi un korporatīvie saistītie uzņēmumi piekļūtu jūsu informācijai, tiem jāievēro vismaz tāda paša līmeņa prakse, kāda ir aprakstīta šajās konfidencialitātes pamatnostādnēs. Tiem arī jāievēro piemērojamie tiesību akti, kas regulē reklāmas materiālu nosūtīšanu, un, kā minimums, jebkurā to nosūtītajā komerciālajā e-pasta vēstulē jāpiedāvā iespēja atteikties no šādu e-pasta ziņojumu saņemšanas nākotnē.
Trešo pušu pakalpojumu sniedzēji, kas piedāvā datu apstrādes pakalpojumus (piemēram, atbalsta mūsu tiešsaistes Pakalpojumu piegādi, nodrošina šo Pakalpojumu funkcionalitāti vai palīdz nostiprināt to drošību) vai kā citādi apstrādā personas datus, proti, apstrādā kredītkaršu maksājumus, analizē darījumus, apkalpo klientus, veic tirgvedību, izplata aptaujas vai rīko totalizatorus, lai piedāvātu jūsu interesēm atbilstošas tiešsaistes reklāmas, un novērš krāpniecības mēģinājumus. Ja trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem būs piekļuve datiem, tie ievāks informāciju tikai savu funkciju veikšanai. Tie nav tiesīgi kopīgot vai izmantot informāciju citiem mērķiem.
Darījumu partneri, ar kuriem varam kopīgi piedāvāt produktus vai pakalpojumus vai kuru produkti vai pakalpojumi var tikt piedāvāti mūsu tiešsaistes Pakalpojumos. Jūs zināsiet, ja produkta vai pakalpojuma piedāvāšanā būs iesaistīts trešās puses darījumu partneris, jo uz produkta parādīsies tā nosaukums - vai nu atsevišķi, vai kopā ar mūsu nosaukumu. Ja izvēlēsieties piekļūt šiem papildu pakalpojumiem, mēs dažkārt kopīgosim ar šiem partneriem informāciju par jums, tostarp jūsu personas datus. Darījumu partnera piemērs būtu trešās puses lojalitātes programma, kurā varat pelnīt punktus, veicot rezervācijas.
Ceļošanas pakalpojumu sniedzēji, piemēram, viesnīcas, lidsabiedrības, autonomas, apdrošināšanas sabiedrības, naktsmītņu īpašnieki un, ja pieejami, arī pasākumu rīkotāji, dzelzceļa un kruīzu līnijas, kas īsteno jūsu rezervēto ceļojumu. Visi trešās puses pakalpojuma sniedzēja pakalpojumi norādīti kā tādi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šie pakalpojumu sniedzēji var nepieciešamības gadījumā sazināties ar jums, lai iegūtu papildu informāciju par jums, palīdzētu ar ceļojuma rezervāciju vai atbildētu uz atsauksmi, ko varat iesniegt atbilstoši to neatkarīgām konfidencialitātes pamatnostādnēm. Ik pa laikam sniedzam anonīmas atsauksmes mūsu viesnīcu pakalpojumu nodrošinātājiem. Šādos gadījumos nenorādām atsauksmes sniedzēja vārdu vai kontaktinformāciju, ja vien skaidri informējat, ka drīkstam to darīt. Mēs neuzņemamies atbildību, ja viesnīca noskaidro jūsu identitāti no iesniegtās atsauksmes satura un sazinās ar jums nepastarpināti.
Sabiedrisko tīklu pakalpojumu sniedzēji. Ja piekļūsiet noteiktām sabiedrisko tīklu funkcijām, izmantojot mūsu tiešsaistes Pakalpojumus, jūs kopīgosiet informāciju ar sabiedrisko tīklu pakalpojumu sniedzēju (piemēram, „Facebook”). Jūsu sniegto informāciju (tostarp jebkādus datus, kuriem varam piekļūt, izmantojot sabiedriskā tīkla pakalpojumu sniedzēju) regulēs sabiedriskā tīkla konfidencialitātes pamatnostādnes. Sabiedrisko tīklu pakalpojumu sniedzējiem jūs jāinformē par to, kā varat to vietnē mainīt privātuma iestatījumus.
Ja sasaistāt savu kontu tīmekļvietnē Hotels.com ar sabiedriskā tīkla pakalpojumu sniedzēju, izmantojot, piemēram, „Facebook Connect,” šajā sabiedriskā tīkla pakalpojumu sniedzēja platformā varam padarīt pieejamu informāciju, kas saistīta ar to, kā izmantojat mūsu Pakalpojumus, piemēram, mūsu lojalitātes programmu vai jūsu publicētās atsauksmes mūsu tiešsaistes Pakalpojumos. Šāda informācija var tikt publicēta arī attiecīgā sabiedriskā tīkla pakalpojumu sniedzēja tīmekļvietnē vai nodrošinātajos pakalpojumos. Sabiedriskā tīkla pakalpojumu sniedzēja platformā publicētā informācija tiks attiecināta uz to sabiedriskā tīkla pakalpojumu sniedzēja kontu, kam piesaistīts jūsu konts tīmekļvietnē Hotels.com.
Varat atspējot šīs informācijas automātisku publicēšanu sabiedriskajā tīklā, rediģējot tajā savus privātuma iestatījumus. Jebkuram citam sabiedrisko tīklu pakalpojumu sniedzējam mēs nesniegsim piekļuvi jūsu Hotels.com konta numuram vai informācijai. Ja savu Hotels.com kontu sasaistāt ar sabiedrisko tīklu, mēs varam koplietot jūsu sabiedriskā tīkla lietotājvārdu un profila attēlu citiem tīmekļa vietnes Hotels.com dalībniekiem. Varat atspējot šādu informācijas kopīgošanu, rediģējot minētā sabiedrisko tīklu pakalpojuma sniedzēja vietnē esošos privātuma iestatījumus.
Jebkāda kompetenta tiesībaizsardzības iestāde, regulētājiestāde, valsts aģentūra, tiesa vai cita trešā puse, kam, mūsuprāt, nepieciešams izpaust informāciju (i) atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem vai noteikumiem, (ii) mūsu likumīgo tiesību īstenošanai, noteikšanai vai aizstāvēšanai vai (iii) jūsu vai kādas citas personas interešu aizsargāšanai.
Kad uzskatām, ka ir noderīgi izmeklēt, novērst vai rīkoties attiecībā uz nelikumīgām vai šķietami nelikumīgām darbībām; pasargāt un aizstāvēt mūsu uzņēmuma vai šīs tīmekļvietnes, mūsu klientu vai citu personu tiesības, īpašumu vai drošību saistībā ar mūsu pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un citiem līgumiem.
Saistībā ar korporatīviem darījumiem, piemēram, uzņēmuma atsavināšanu, apvienošanu, konsolidāciju, aktīvu pārdošanu vai maz ticamo bankrota gadījumu. Iegādes gadījumā informēsim pircēju, ka jūsu personas tam vai jebkurai citai personai, kura saņēmusi jūsu piekrišanu, datus jāizmanto vienīgi šajās konfidencialitātes pamatnostādnēs minētajiem mērķiem.
Mēs nespējam uzskaitīt šajās konfidencialitātes pamatnostādnēs ikvienu saņēmēju to daudzuma un šīs informācijas izmaiņu biežuma dēļ. Saņēmēju kategorijas ir plašāk izskaidrotas šīs sadaļas apakšpunktos, piemēram, tādi ceļošanas pakalpojumu sniedzēji kā viesnīcas, lidsabiedrības, autonomas uzņēmumi un pasākumu rīkotāji, kas ļauj mums īstenot jūsu rezervēto ceļojumu. Ja jums ir kādi jautājumi par trešo pušu veikto datu kopīgošanu, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot šo konfidencialitātes pamatnostādņu beigās norādīto kontaktinformāciju.
Ik pa laikam mēs kopīgojam apkopotu vai anonīmu informāciju ar trešajām pusēm, tostarp reklāmdevējiem un investoriem. Piemēram, saviem reklāmdevējiem varam izpaust mūsu tīmekļvietnes apmeklētāju skaitu vai iecienītākās viesnīcas un atvaļinājumu galamērķus. Šī informācija nesatur personas datus un tiek izmantota, lai izstrādātu tādu saturu un pakalpojumus, kas varētu interesēt mūsu lietotājus.
Kā izmantojam jūsu informāciju?
Mūsu tiesiskais pamats personas datu apstrādei (tikai EEZ valstu apmeklētājiem)
Ja esat apmeklētājs(-a), kas nāk no Eiropas Ekonomikas zonas valstīm, mūsu tiesiskais pamats šajās konfidencialitātes pamatnostādnēs aprakstīto personas datu ievākšanai un izmantošanai būs atkarīgs no iesaistītajiem personas datiem un konkrētā konteksta, kādā šos datus ievācam.
Parasti mēs ievāksim personas datus no jums tikai tad, ja (i) šie personas dati nepieciešami līgumsaistību izpildei, (ii) šo datu apstrāde ir mūsu likumīgajās interesēs, ko neietekmē jūsu tiesības, vai (iii) mums ir jūsu atļauja to darīt. Atsevišķos gadījumos mums būs juridisks pienākums ievākt jūsu personas datus, piemēram, lai izmantotu jūsu darījumu vēsturi mūsu finansiālo un nodokļu saistību izpildei atbilstoši likumiem.
Ja lūgsim sniegt personas datus, lai izpildītu juridisku prasību vai līgumsaistības, mēs to skaidri paziņosim attiecīgajā laikā un informēsim, vai šis nosacījums ir vai nav obligāts (kā arī minēsim iespējamās sekas personas datu nesniegšanas gadījumā).
Ja ievācam un izmantojam jūsu personas datus, atsaucoties uz mūsu (vai jebkādas trešās puses) likumīgajām interesēm, šo interešu mērķis parasti būs mūsu platformas darbības nodrošināšana un nepieciešamības gadījumā sazināšanās ar jums, lai piedāvātu mūsu pakalpojumus, veiktu drošības pārbaudi, kad sazināties ar mums, un īstenotu mūsu likumīgās komerciālās intereses, piemēram, atbildot uz jūsu pieprasījumiem, uzlabojot mūsu platformas darbību, veicot tirgvedību, kā arī konstatējot vai novēršot nelikumīgas darbības. Mums var būt citas likumīgās intereses, un vajadzības gadījumā attiecīgajā brīdī skaidri informēsim jūs par šīm likumīgajām interesēm.
Kā nosakām, kas ir mūsu likumīgās uzņēmējdarbības intereses?
Mēs veicam novērtēšanu, lai nodrošinātu, ka:
 • mūsu interese par jūsu datu izmantošanu ir likumīga (t.i., mums ir skaidra uzņēmējdarbības vajadzība);
 • šī uzņēmējdarbības vajadzība, ņemot vērā visus apstākļus, neaizēno jūsu tiesības uz privātumu.
To nosakot, mēs novērtējam iespējamo ietekmi, kāda jums kā klientam varētu būt saistībā ar konkrētu datu izmantošanu, un izvērtējam to attiecībā pret mūsu uzņēmējdarbības vajadzībām, lai visu līdzsvarotu. Mēs pielietojam arī virkni drošības pasākumu, lai samazinātu jebkādu iespējamo risku.
Piemēram, praksē mēs apsvērtu, vai mūsu klientu tirgvedības vēlmju ievākšana rezervācijas veikšanas laikā ir tiešsaistes e-komercijas uzņēmuma likumīga interese. Uzskatām, ka tas īpaši neietekmē jūsu tiesības uz privātumu, jo varat vēlēties uzzināt par mūsu attīstītajiem produktiem un pakalpojumiem. Tomēr, lai aizsargātu jūsu tiesības uz privātumu, garantējam, ka jebkurā laikā varat savā kontā, e-pastā vai klientu apkalpošanas dienestā atteikties no šādu reklāmas materiālu saņemšanas.
Saskaņā ar iepriekš minēto juridisko pamatojumu izmantojam ievākto informāciju, lai:
 • īstenotu jūsu veiktos darījumus, piemēram, rezervētu viesnīcu;
 • sniegtu ceļojuma apstiprinājumu un svarīgus atjauninājumus saistībā ar gaidāmo ceļojumu (ar e-pasta ziņojumu, SMS un/vai pašpiegādes ziņojumu starpniecību);
 • pārbaudītu jūsu identitāti krāpniecības novēršanas nolūkā;
 • pārvaldītu jūsu kontu, tostarp apstrādātu maksājumus;
 • sazinātos ar jums, it īpaši, ja ir izmaiņas veiktajā rezervācijā;
 • klientu apkalpošanas dienesta pieejamību saistībā ar rezervācijām vai atbildēšanu uz pieprasījumiem;
 • noteiktu interesi par mūsu produktiem, pakalpojumiem un tīmekļvietnes funkcionalitāti, kā arī uzlabotu tos;
 • informētu jūs par īpašajiem piedāvājumiem, kuponiem, izlozēm un ar ceļojumiem saistītiem produktiem vai pakalpojumiem, kas varētu jūs interesēt. Jūs varat saņemt šo informāciju ar e-pasta ziņojumu, SMS, pašpiegādes ziņojumu un pasta pakalpojumu starpniecību, kā arī trešo pušu vietnēs (tostarp sabiedriskajos tīklos) izvietotajās reklāmās;
 • kā citādi pielāgotu šīs tīmekļvietnes vai Lietotnes izmantošanas pieredzi;
 • atalgotu jūs par iesaistīšanos jebkādā atlīdzības un lojalitātes programmā (neskatoties uz to, vai tā ir mūsu, vai trešās puses nodrošināta programma);
 • Iegūtu no jums informāciju, tostarp no jūsu sniegtajām atsauksmēm vai aizpildītajām aptaujām;
 • Veiktu statistikas analīzi par mūsu tīmekļvietnes, Lietotņu un piedāvāto pakalpojumu izmantošanu, lai uzlabotu jebkādu mūsu veikto darbību aspektus;
 • aizsargātu mūsu kā uzņēmuma tiesības, tostarp mūsu intelektuālā īpašuma tiesības;
 • atrisinātu strīdus, iekasētu nodevas vai novērstu problēmas;
 • izpildītu mūsu lietošanas noteikumus un nosacījumus;
 • un veiktu citas darbības, kas aprakstītas datu ievākšanas brīdī.
Ja jums ir kādi jautājumi vai vēlaties saņemt plašāku informāciju saistībā ar juridisko pamatojumu, atbilstoši kam ievācam un izmantojam jūsu personas datus, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot šo konfidencialitātes pamatnostādņu beigās norādīto kontaktinformāciju.
Kā aizsargājam jūsu personas datus?
Vēlamies, lai jūs droši izmantotu mūsu tiešsaistes Pakalpojumus, veicot ceļojumu plānošanu, tāpēc apņemamies aizsargāt ievākto informāciju. Tā kā nekādi tiešsaistes Pakalpojumi nevar garantēt pilnīgu drošību, esam ieviesuši atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu par jums ievāktos un apstrādātos personas datus. Piemēram, izmantojam šifrēšanu, pārsūtot jūsu sensitīvos personas datus starp jūsu sistēmu un mūsu, un izmantojam ugunsmūrus un ielaušanās konstatēšanas sistēmas, lai nepieļautu nepilnvarotu personu piekļuvi jūsu informācijai. Turklāt tikai pilnvaroti darbinieki drīkst piekļūt personas datiem, un viņi drīkst to darīt tikai atļautu uzņēmējdarbības funkciju pildīšanai.
Starptautiska datu pārsūtīšana
Jūsu personas datus var pārsūtīt un apstrādāt valstīs, kas nav jūsu mītnes valsts vai EEZ valsts. Šajās valstīs var būt datu aizsardzības likumi (kas atsevišķos gadījumos var piedāvāt zemāku aizsardzības līmeni), kas atšķiras no jūsu valstī esošajiem likumiem.
Mūsu tiešsaistes Pakalpojumu serveri atrodas ASV, un mūsu grupas uzņēmumi un trešo pušu pakalpojumu sniedzēji darbojas visā pasaulē. Tas nozīmē, ka pēc informācijas ievākšanas varam to apstrādāt jebkurā no šīm valstīm.
Esam ieviesuši atbilstošus drošības pasākumus, lai garantētu, ka jūsu personas dati ir aizsargāti atbilstoši šīm konfidencialitātes pamatnostādnēm, kad tie tiek pārsūtīti ārpus EEZ valstīm. Jebkādu datu pārsūtīšanu starp mūsu grupas uzņēmumiem regulē mūsu sadarbības grupas līgums, kas ietver stingrus Eiropas Komisijas apstiprinātus datu pārsūtīšanas nosacījumus (zināmi arī kā standarta līguma punkti) un pieprasa visiem grupas uzņēmumiem aizsargāt no EEZ valstīm iesūtītos un apstrādātos personas datus atbilstoši Eiropas Savienības datu aizsardzības likumam.
Mēs garantējam, ka mūsu trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, kam tiek pārsūtīti personas dati, ir atbilstoši drošības pasākumi šo datu aizsardzībai. Adekvātuma mehānisms var būt (i) adekvāts valsts stāvoklis, t.i., valsts, ko Eiropas Komisija uzskata par „adekvātu”, jo tās datu aizsardzības standarti ir līdzīgi Eiropas Savienības standartiem; (ii) standarta līguma punkti; vai (iii) ES-ASV un Šveices-ASV privātuma vairogs.
Datu saglabāšana
Mēs saglabājam par jums ievāktos personas datus, ja tam ir ilgstoša likumīga uzņēmējdarbības vajadzība (piemēram, lai nodrošinātu jūsu pieprasītu pakalpojumu vai ievērotu piemērojamās likumīgās, nodokļu vai grāmatvedības prasības).
Ja mums nav ilgstošas likumīgas uzņēmējdarbības vajadzības apstrādāt jūsu personas datus, mēs dzēsīsim vai anonimizēsim šos datus. Ja tas nebūs iespējams (piemēram, ja jūsu personas dati tiek glabāti rezerves arhīvā), mēs drošā veidā glabāsim jūsu personas datus un izolēsim tos no jebkādas turpmākas apstrādes, līdz tos būs iespējams dzēst.
Mēs anonimizēsim vai apkoposim jūsu datus, ja vēlēsimies tos izmantot analītiskiem mērķiem vai ilgtermiņa tendenču analīzei.
Jūsu informācijas tiesības
Varat piekļūt savai kontaktinformācijai un atjaunināt to mūsu tiešsaistes Pakalpojumu sadaļā „Konts”. Varat jebkurā laikā deaktivizēt savu kontu, sazinoties ar mums, apmeklējot klientu apkalpošanas dienesta portālu saite vai rakstot uz tālāk norādīto e-pasta adresi. Pēc konta deaktivizēšanas nevarēsiet vairs tajā pierakstīties vai piekļūt saviem personas datiem. Tomēr jebkurā laikā varat izveidot jaunu kontu. Ja vēlaties dzēst savus datus, lūdzu, sazinieties ar mums, apmeklējot klientu apkalpošanas dienesta portāla saiti vai izmantojot šo konfidencialitātes pamatnostādņu beigās norādīto kontaktinformāciju.
Ja vēlaties sazināties ar mums par jebkādiem personas datiem, kas neuzrādās jūsu kontā, varat sazināties ar mums, izmantojot šo konfidencialitātes pamatnostādņu beigās norādīto kontaktinformāciju.
Jūsu datu aizsardzības tiesības
Ja esat Eiropas Ekonomikas zonas rezidents, jums ir tālāk minētās datu aizsardzības tiesības.
 • Ja vēlaties piekļūt saviem personas datiem vai tos labot, atjaunināt vai dzēst, varat jebkurā laikā sazināties ar mums, apmeklējot klientu apkalpošanas dienesta portālu vai izmantojot šo konfidencialitātes pamatnostādņu beigās norādīto kontaktinformāciju.
 • Ja pieprasāt piekļuvi saviem personas datiem, mēs apstiprināsim, vai mūsu rīcībā ir jūsu informācija, un sniegsim jums kopiju ar skaidrojumu, kā un kāpēc apstrādājam šo informāciju, cik ilgi to glabājam, kā arī aprakstīsim jūsu tiesības.
 • Ja pieprasāt savas personas informācijas dzēšanu, mēs izdzēsīsim to. Lūdzam ņemt vērā, ka saglabāsim jebkādu informāciju, kas būs nepieciešama mūsu līgumisko saistību izpildei vai tiesiskas prasības izveidošanai, īstenošanai vai aizstāvēšanai.
 • Varat iebilst savu personas datu apstrādei, palūgt mūs ierobežot personas datu apstrādi vai pieprasīt savu personas datu pārnešanu. Varat īstenot šīs tiesības, sazinoties ar mums klientu apkalpošanas dienesta portālā vai izmantojot šo konfidencialitātes pamatnostādņu beigās norādīto kontaktinformāciju.
 • Varat atteikties no mūsu iesūtīto tirgvedības materiālu saņemšanas. Varat īstenot šīs tiesības, noklikšķinot uz saites „anulēt abonementu” vai „atteikties”, kas atrodas mūsu iesūtītajos tirgvedības e-pastos.
 • Tāpat, ja ar jūsu piekrišanu ievācam un apstrādājam jūsu personas datus, jebkurā laikā varat atsaukt šo piekrišanu. Piekrišanas atsaukšana neietekmēs jebkādas iepriekš veiktas datu apstrādes likumīgumu, tāpat tā neietekmēs jūsu personas datu apstrādi, kas veikta, atsaucoties uz tāda likumīga apstrādes pamatojuma, kas nav piekrišana.
 • Jums ir tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādē par to, kā ievācam un izmantojam jūsu personas datus. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar vietējo datu aizsardzības iestādi. Eiropas Ekonomikas zonas, Šveices un atsevišķu ārpus Eiropas valstu (tostarp ASV un datu aizsardzības iestāžu kontaktinformācija) pieejama šeit.
Vieglākais veids, kā iesniegt mums pieprasījumu, ir apmeklēt mūsu klientu apkalpošanas dienesta portālu, ko varat atrast šo konfidencialitātes pamatnostādņu beigās esošajā sadaļā „Kā sazināties ar mums”.
Mēs apstrādājam ikvienu pieprasījumu, ko saņemam no personām, kas vēlas īstenot savas datu aizsardzības tiesības atbilstoši piemērojamajiem datu aizsardzības likumiem.
Pielāgotu reklāmu rādīšana
Šīs tīmekļvietnes ievākti dati atbilstošu reklāmu piedāvāšanai
Apņemamies piedāvāt jums atbilstošu saturu un informāciju. Lai to paveiktu, mēs varam ar sīkdatņu un citu tehnoloģiju palīdzību ievākt informāciju par tādiem meklēšanas rezultātiem, kas saistīti ar ceļošanu, piemēram, noskaidrot, vai meklējat lidojumus vai viesnīcas. Mēs izmantojam šo informāciju kopā ar citu par jums ievākto informāciju, lai piedāvātu mūsu tīmekļvietnē, internetā un citās jūsu lietotajās ierīcēs atbilstošākas reklāmas. Piemēram, ja šādā vietnē meklējat īpašumu Londonā, varat šajā vai citā tīmekļvietnē redzēt reklāmu par Londonas ceļojumu paketi.
Lūdzam ņemt vērā, ka nekombinējam informāciju, ko ievācam šajā tīmekļvietnē par jūsu ar ceļojumiem saistītajiem meklēšanas rezultātiem, ar personas datiem (piemēram, e-pasta adresi), lai piedāvātu jums reklāmas citās tīmekļvietnēs. Mēs arī nenododam jūsu personas datus trešajām pusēm, lai tās varētu piedāvāt jums reklāmas. Varat izvēlēties nesaņemt citās tīmekļvietnēs pielāgotas tiešsaistes reklāmas, kas balstītas uz šajā tīmekļvietnē veiktajiem un ar ceļošanu saistītiem meklēšanas ierakstiem, un uzzināt vairāk par atteikšanos no pielāgotu reklāmu saņemšanas, piekļūstot kādam no tālāk norādītajiem avotiem.
 • http://www.youronlinechoices.eu/
 • http://youradchoices.ca/choices/
 • http://www.aboutads.info/choices/
 • http://optout.networkadvertising.org/
Ņemiet vērā, ka, izvēloties nesaņemt pielāgotas reklāmas, jūs joprojām redzēsiet tiešsaistes reklāmas, taču tās būs vispārīgākas un mazāk attieksies uz jums.
Datu ievākšana no darījumu partneru un reklāmas tīklu puses, lai piedāvātu interesējošas reklāmas
Reklāmas, ko redzat mūsu tīmekļvietnē, piedāvājam mēs vai mūsu pakalpojumu sniedzēji. Taču mēs ļaujam arī trešajām pusēm ievākt informāciju par jūsu darbībām tiešsaistē, izmantojot sīkdatnes un citas tehnoloģijas. Šīs trešās puses ietver (1) darījumu partnerus, kas ievāc informāciju, tiklīdz mūsu vietnēs skatāt kādu no to reklāmām vai mijiedarbojaties ar šādu reklāmu, un (2) reklāmu tīklus, kas ievāc informāciju par jūsu interesēm, tiklīdz skatāt kādu no to reklāmām vai mijiedarbojaties ar šādu reklāmu, ko tie izvietojuši dažādās tīmekļvietnēs. Šo trešo pušu ievāktā informācija tiek izmantota, lai prognozētu jūsu īpašības, intereses vai vēlmes un lai mūsu vietnēs un citur internetā rādītu reklāmas, kas pielāgotas jūsu šķietamajām interesēm. Mēs neļaujam šīm trešajām pusēm ievākt mūsu vietnē personas datus (piemēram, e-pasta adresi), nedz arī sniedzam tām personas datus.
Lūdzam ņemt vērā, ka nevaram piekļūt sīkdatnēm vai citām tehnoloģijām vai kontrolēt tās, ko šādas trešās puses var izmantot, lai ievāktu informāciju par jūsu interesēm, un mūsu konfidencialitātes pamatnostādnes neattiecas uz šo trešo pušu veiktajām un ar informāciju saistītajām praksēm. Daži no šiem uzņēmumiem ir „Network Advertising Initiative” biedri, un šī organizācija sniedz iespēju atteikties no šādu uzņēmumu piedāvātajām reklāmām vienā atsevišķā vietā. Lai uzzinātu vairāk, klikšķiniet šeit; šeit un šeit.
Dati, ko ievāc uzņēmumi, kas izmanto sīkdatnes, lai piedāvātu atbilstošas reklāmas
Tāpat kā citi uzņēmumi, kas darbojas tiešsaistē, arī mēs izmantojam sīkdatnes un citas tehnoloģijas, kas anonīmi ievāc informāciju par jūsu tīmekļvietņu pārlūkošanas paradumiem un sadala to dažādās interešu kategorijās (piemēram, ceļojumu kategorijā). Pēc tam šīs interešu kategorijas tiek nosūtītas trešajām pusēm, tostarp reklāmdevējiem un reklāmu tīkliem, lai tie varētu pielāgot reklāmas atbilstoši jūsu šķietamajām interesēm. Mēs nepārsūtām šiem uzņēmumiem personas datus (piemēram, jūsu e-pasta adresi) un neļaujam tiem ievākt šādu informāciju mūsu vietnē. Lūdzu, klikšķiniet šeit, lai uzzinātu plašāku informāciju par sīkdatņu programmām, tostarp informāciju par to, kā piekļūt interešu kategoriju informācijai, kas saistīta ar jūsu datorā esošām sīkdatnēm, un kā atteikties no dalības šādās programmās.
Neizsekošanas signāli un līdzīgi rīki
Daži tīmekļa pārlūki var raidīt „neizsekošanas” signālus tīmekļvietnēm, ar kurām tie sazinās. Atkarībā no tā, kā tīmekļa pārlūki iekļauj un aktivizē šo līdzekli, ne vienmēr ir skaidrs, vai lietotāji vēlas pārraidīt šos signālus un vai viņi pat ir informēti par tiem. Vadošās interneta standartus nosakošās dalīborganizācijas, kas spriež par šo problēmu, pašlaik lemj, kā tīmekļvietnēm jārīkojas (ja jārīkojas), saņemot šādus signālus. Pašlaik mēs neveicam nekādas darbības, lai atbildētu uz šādiem signāliem. Ja kaut kad tiks izstrādāts un apstiprināts standarts, uzņēmums „Hotels.com” pārskatīs savu nostāju, kā atbildēt uz šiem signāliem.
Šī paziņojuma izmaiņas un kā sazināties ar mums
Šo konfidencialitātes pamatnostādņu atjauninājumi
Izmaiņas šajās konfidencialitātes pamatnostādnēs tiks veiktas, kad tās būs nepieciešamas saistībā ar izmaiņām juridiskajā, tehniskajā vai uzņēmuma informācijā. Kad atjaunināsim konfidencialitātes pamatnostādnes, izmantosim attiecīgas metodes, lai atbilstoši veikto izmaiņu nozīmīgumam informētu jūs par tām. Mums būs nepieciešama jūsu piekrišana jebkādām būtiskām konfidencialitātes pamatnostādņu izmaiņām, ja to prasīs piemērojamie datu aizsardzības likumi.
Varat redzēt, kad šīs konfidencialitātes pamatnostādnes pēdējoreiz atjauninātas, pārbaudot datumu sadaļā „pēdējoreiz atjauninātas”, kas atrodas šo konfidencialitātes pamatnostādņu augšdaļā.
Ja jums ir kādi jautājumi par šo konfidencialitātes pamatnostādņu izmaiņām, lūdzu, sazinieties ar mums, apmeklējot klientu apkalpošanas dienesta portālu vai izmantojot tālāk norādīto kontaktinformāciju.
Saziņa
Ja jums ir kādi jautājumi vai bažas par to, kā izmantojam jūsu personas datus, lūdzu, sazinieties ar mums, dodoties uz mūsu klientu apkalpošanas dienesta privātuma sadaļu  šeit vai arī rakstot e-pastu uz adresi klientuapkalposanasdienests@hotels.com vai zvanot klientu apkalpošanas dienesta speciālistiem uz tālruņa numuru 800 04194.
Jūsu personas datu pārzinis ir uzņēmums „Hotels.com”, L.P, ASV. Varat ar to sazināties, izmantojot augstāk minēto informāciju, kas atzīmēta ar: „Datu pārzinis: uzņēmums „Hotels.com””.
Mūsu pārstāvis ES ir uzņēmums „WWTE Travel Ltd”, Īrija, un varat ar to sazināties, apmeklējot klientu apkalpošanas dienesta portālu vai rakstot uz augstāk norādīto e-pasta adresi, kas atzīmēta „Privātuma komanda: uzņēmums „WWTE”.