*Jūs tiešām saņemsit bezmaksas nakti! Jums jāmaksā tikai nodokļi un nodevas.

Pievienošanās programmai ir bez maksas un aizņem mazāk nekā minūti laika.

Vai jau esat dalībnieks?

Sakrājiet 10 naktis — saņemiet 1 bez maksas

 • 500 000 naktsmītņu visā pasaulē.

  Krājiet naktis jebkurā vietā

  • Jūs varat izvēlēties, kā sakrāt 10 naktis. Vienalga, vai tā ir atsevišķa uzturēšanās, vai arī vairākas uzturēšanās, 10 naktis var sakrāt pietiekami ātri.
  • Krājiet naktis vairāk nekā 500 000 naktsmītnēs visā pasaulē.
  • Bezmaksas nakts vērtība ir vienāda ar 10 sakrāto nakšu vidējo cenu.
 • Izmantojiet savas bezmaksas naktis jebkurā laikā

  • To izmantošanai nav slēgtu datumu vai ierobežojumu.
  • Izmantojiet savas bezmaksas naktis vairāk nekā 500 000 naktsmītnēs jebkurā laikā un vietā.
  • Lojāluma programmā piedalās visu veidu naktsmītnes — sākot ar lielākajām viesnīcu ķēdēm un pludmales kūrortviesnīcām un beidzot ar dizainviesnīcām, villām un dzīvokļu viesnīcām.

Piekļuve „slepenajām cenām”

 • Meklējiet atzīmi „Slepenā cena” izvēlētām naktsmītnēm.
 • Ietaupiet vēl vairāk, izmantojot „slepenās cenas.
 • Krājiet naktis par savu uzturēšanos.
Es varēju rezervēt viesnīcu ar „slepeno cenu”, turklāt izmantot arī bezmaksas nakts papildu atlaidi. Lojāluma programma Hotels.com tik tiešām sniedz lieliskas priekšrocības pastāvīgajiem klientiem!

Pia no Lielbritānijas

Pievienošanās programmai ir bez maksas un aizņem mazāk nekā minūti laika.

Vai jau esat dalībnieks?

Saņemiet vairāk bezmaksas nakšu

Vai bieži ceļojat? Jūs saņemsit paaugstinājumu, lai kļūtu par lojāluma programmas Hotels.com® Rewards statusa „Silver” vai „Gold” dalībnieku.

Vai radās jautājumi?

Kā var krāt naktis?

Kur ir mana iztrūkstošā nakts?

Kā var izmantot naktis?

Kā var piekļūt „slepenajām cenām”?

Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem skatiet šajos rakstos. Tajos publicēta visa jums vajadzīgā informācija.

Noteikumi un nosacījumi

Lojāluma programma Hotels.com® Rewards ir paredzēta viesiem no 18 gadu vecuma, kas ir pieteikušies ar derīgu e-pasta adresi. Rezervējot un uzturoties 10 naktis dalībnaktsmītnēs, saņemsit 1 bezmaksas nakti, ko varēsit izmantot nākamajā rezervējumā. Tiek aprēķināta visu 10 sakrāto nakšu vidējā vērtība, kas tiek piešķirta kā bezmaksas nakts vērtība. Jums jāmaksā tikai nodokļi un nodevas. Izvēloties dārgāku numuru, apartamentu vai citu līdzvērtīgu naktsmītni, varat piemaksāt cenas starpību. Naktis nevarat krāt vai izmantot, ja maksāšanai lietojat atlaides kuponu vai rezervējat vairākas naktsmītnes. Lasiet pilnos noteikumus un nosacījumus.

„Slepenās cenas” ir pieejamas lietotnes Hotels.com lietotājiem, programmas Hotels.com® Rewards dalībniekiem, kā arī indivīdiem, kas slepenajām cenām tīmekļvietnē Hotels.com piekļūst, abonējot e-pasta vēstules. Meklēšanas rezultātos „slepenās cenas” būs pieejamas viesnīcām, kas atzīmētas ar reklāmkarogu „Slepenā cena”. Tās ir pieejamas tikai izvēlētās viesnīcās un noteiktos datumos. Spēkā ir pilnie noteikumi un nosacījumi.