Atgriezties pie galvenā satura.

COVID-19 — svarīgs ziņojums klientiem ar gaidāmiem rezervējumiem

Jaunā koronavīrusa (COVID-19) milzīgās ietekmes dēļ tūrisma nozare piedzīvo nepieredzēti lielu klientu apkalpošanas pieprasījumu pieaugumu.
Atvainojamies par ilgu gaidīšanas laiku, ienākošo zvanu apjoma pieauguma dēļ. Ikviens uzņēmuma „Hotels.com” darbinieks, kurš var palīdzēt, čakli strādā, lai palielinātu apkalpošanas un pašapkalpošanās iespējas, kā arī nodrošinātu sadarbību ar daudziem tūkstošiem globālo ceļojumu partneru.
Svarīgi! Pašlaik prioritārā mērķauditorija ir klienti, kuru ceļojums ir nākamo 72 stundu laikā. Ja jūsu ceļojums nav tūlīt, skatiet turpmāk norādīto informāciju.
Svarīga informācija jūsu zināšanai
  • Klientiem, kuri rezervēja naktsmītni par neatmaksājamu cenu līdz 2020. gada 19. martam, lai uzturētos laika posmā no 2020. gada 20. marta līdz 2020. gada 30. aprīlim, tuvākajās dienās nosūtīsim e-pasta vēstuli, lai uzzinātu, vai vēlaties saglabāt vai atcelt esošo rezervējumu. Ja izlemsit atcelt rezervējumu, varēsit saņemt pilnu atmaksu vai atsevišķos gadījumos kuponu, kas ļaus jums rezervēt to pašu naktsmītni vēlākos datumos. Nav vajadzības zvanīt. Tomēr ņemiet vērā, ka, lai varētu izmantot šo piedāvājumu, rezervējums jāatceļ ne vēlāk kā 24 stundas pirms reģistrēšanās datuma.
  • Klientiem, kuri rezervējuši naktsmītni par neatmaksājamu cenu uzturēšanās laikam pēc 2020. gada 30. aprīļa, ja esošā situācija turpinās attīstīties, nav jāsatraucas, jo turpināsim pēc nepieciešamības strādāt ar ceļojumu partneriem, lai ieviestu elastīgus nosacījumus.
  • Klientiem, kuru plānoto apmešanos naktsmītnē jau ietekmēja COVID-19 un ceļojuma datums jau ir pagātnē, vēlamies apliecināt, ka strādājam, lai risinātu arī jūsu vajadzības. Ļoti novērtējam jūsu pacietību.
  • Klientus, kuri rezervējuši naktsmītni par atmaksājam cenu, aicinām atvērt klientu apkalpošanas portālu, lai mainītu vai atceltu rezervējumu.
  • Tiem, kuri vēlas rezervēt naktsmītni, silti iesakām izvēlēties cenu, kas ļauj atcelt rezervējumu bez maksas.
Kamēr pēc iespējas ātrāk pielāgojam savu darbu un pamatnostādnes, aicinām būt pacietīgiem un vēlreiz atgādinām, ka gadījumos, kad jūsu ceļojums nav nākamo 72 stundu laikā, nav nepieciešams sazināties, lai varam prioritāri un ātri apkalpot klientus ar steidzami risināmiem jautājumiem.
Pateicamies par sapratni. Mums nav nekā svarīgāka par to, lai jūs — mūsu klienti — būtu drošībā šajā trauksmainajā laikā. Visi uzņēmuma „Hotels.com” darbinieki augstu vērtē jūs un jūsu darījumus.
Kā var sazināties ar uzņēmuma „Hotels.com” darbiniekiem?
Visas saziņas iespējas atradīsit šeit. Ņemiet vērā, ka pašlaik saņemam nepieredzēti daudz zvanu. Lai ļautu palīdzēt vispirms tiem, kam nepieciešama steidzama palīdzība, aicinām zvanīt tikai tādā gadījumā, ja jūsu reģistrēšanās datums ir nākamo 72 stundu laikā.
Kādi ir uzņēmuma „Hotels.com” atcelšanas un atmaksāšanas noteikumi?
Tas ir atkarīgs no rezervētās naktsmītnes, tās rezervēšanas laika un jūsu uzturēšanās datumiem.
  1. Jūsu rezervējums ir pilnībā atmaksājams, jo rezervējāt naktsmītni ar bezmaksas atcelšanas iespēju. Tas nozīmē, ka, atceļot rezervējumu, par to samaksātie naudas līdzekļi tiks atmaksāti uz rezervēšanas laikā izmantoto maksāšanas līdzekli. Atcelšanai veicamās darbības skatiet turpmāk.
  2. Jūsu rezervējuma cena nav atmaksājama vai arī tai tiek piemērota atcelšanas maksa. Tas nozīmē, ka ir spēkā viens trim turpmāk redzamajiem nosacījumiem.
  1. Jūs varēsit saņemt pilnu naudas līdzekļu atmaksu. Koronavīrusa izraisītās saslimšanas COVID-19 dēļ ikviens, kas rezervējis naktsmītni pirms 19. marta par neatmaksājamu cenu, lai uzturētos laika posmā no 20. marta līdz 30. aprīlim, varēs saņemt pilnu naudas līdzekļu atmaksu, izņemot gadījumus, kad naktsmītne atmaksai izvēlējusies izmantot kuponu. Lai izmantotu šo iespēju, rezervējums jāatceļ ne vēlāk kā 24 stundas pirms reģistrēšanās datuma. Atcelšanai veicamās darbības skatiet turpmāk.
  2. Jūs varēsit saņemt kuponu par vērtību, kas vienāda ar jūsu sākotnējā rezervējuma pilnu summu. Dažas naktsmītnes tā vietā atmaksai ir izvēlējušās izmantot kuponus. Ikviens, kas rezervējis naktsmītni par neatmaksājamu cenu kādā no šīm naktsmītnēm pirms 19. marta, lai uzturētos laika posmā no 23. marta līdz 30. aprīlim, varēs saņemt kuponu par pilnu sākotnējā rezervējuma summu. Šo kuponu varēs izmantot, lai nākotnē rezervētu uzturēšanos tai pašā naktsmītnē. Atcelšanai veicamās darbības skatiet turpmāk.
  3. Neatmaksājamas cenas rezervējumiem ar uzturēšanās laiku pēc 30. aprīļa. Pēc nepieciešamības turpināsim sadarboties ar naktsmītnēm, lai ieviestu elastīgus nosacījumus. Varat būt droši, ka darām visu iespējamo, lai risinājumi klientiem būtu vienkārši un neradītu spriedzi. Turpināsim jūs informēt par notikumu attīstību.
Kā var atcelt rezervējumu?
Esam vienkāršojuši procesu, lai jūs varētu atcelt rezervējumu nezvanot vai nerakstot e-pasta vēstuli. Rezervējumu varat apskatīt, pārvaldīt un atcelt tieši no sava konta. Izvēlieties rezervējumu, kuru vēlaties mainīt vai atcelt. Pēc tam izvēlieties iespēju „Atcelt numura rezervējumu” vai „Mainīt rezervējumu”. Vajadzības gadījumā varat sazināties ar uzņēmuma „Hotels.com” darbiniekiem šeit.
Kā var saņemt atmaksu?
Ņemiet vērā, ka līdz šim nepieredzēta ceļojumu atcelšanas apjoma dēļ atmaksas apstrāde var ilgt līdz pat 30 dienām.
Kad saņemšu kuponu?
Ņemiet vērā, ka līdz šim nepieredzēta ceļojumu atcelšanas apjoma dēļ kuponu izdošanai var būt nepieciešamas pat 30 dienas.
Kā šajos apstākļos joprojām var izmantot lojāluma programmas dalībnieka statusu?
Zinām, ka statusa „Silver” un „Gold” dalībnieku ceļojumu plāni var būt ietekmēti, tādējādi arī ietekmējot dalības statusu tā atjaunošanas brīdī. Tāpēc, ja jūsu statusa atjaunošanas datums ir laika posmā no 2020. gada 1. februāra līdz 31. maijam, pagarināsim jūsu esošo dalībnieka statusu par vienu gadu. Šis ir viens veids, kā varam mazināt jūsu raizes. Savu lojāluma programmas dalībnieka statusu skatiet šeit.
Kā bez raizēm var rezervēt naktsmītni nākotnes ceļojumam?
Nākamos divus mēnešus apturam neatmaksājamas cenas rezervējumu piedāvāšanu. Vēlamies piedāvāt pakalpojumu, kas ir pilnībā elastīgs, lai jūs varētu vienkārši mainīt savus plānus gadījumos, kad mainās apstākļi. Šo laika posmu pagarināsim katru dienu, reizi nedēļā atkārtoti novērtējot apstākļus. Tas nozīmē, ka pašlaik tīmekļvietnē Hotels.com varat atrast tikai atmaksājamas cenas numurus (pievērsiet uzmanību norādei), lai vajadzības gadījumā varētu mainīt vai atcelt savu rezervējumu. Rezervēt naktsmītni nākamajam ceļojumam.